Zhodnotili jsme svou činnost na výroční schůzi 2018

Zhodnotili jsme svou činnost na výroční schůzi

 

V posledním květnovém týdnu se sešli členové Klubu lyžařů Valašské Klobouky na své pravidelné výroční schůzi. Stojí zato připomenout si, co všechno v posledních letech lyžaři udělali.

Historie organizovaného lyžování ve Valašských Kloboukách se začala psát před devíti desítkami let. Lyžaři jsou jedním z nejstarších a nejdéle působících spolků na území města.

V padesátých letech minulého století vznikl lyžařský oddíl a fungoval pod hlavičkou TJ Spartak. Od roku 1991 mají valašskokloboučtí lyžaři vlastní Klub lyžařů. Lyžaři nejdříve postavili lyžařský vlek od Valašky až na Jelenovskou (ten byl již před několika lety demontován), postupně vybudovali i lyžařskou chatu a další vlek POMA na Pechancových lúkách. Tento vlek byl v provozu naposledy v zimě roku 2011.

Za dobu, co lyžaři v různých obměnách působí jako spolek, jím prošlo stovky členů a lidé se střídali i ve vedení spolku. K poslední významné změně dochází v prosinci roku 2013, kdy se předsedou stává Karel Lysák a výkonný výbor, po několika počátečních změnách, v současné době tvoří Karel Lysák, Ivo Ekart a Aleš Fiala. Nové vedení stálo před prvním velkým rozhodnutím – zachovat či nezachovat lyžařský vlek? Rozhodli se pro první možnost. Od konce letních prázdnin roku 2015 se konaly pravidelné sobotní brigády, kterých se zúčastňují nejen členové Klubu lyžařů, ale také ti, kteří sice členy nejsou, ale kterým není lhostejný další osud vleku a budoucnost lyžování. Brigády se neomezily jen na soboty, a čím víc se blížilo zimní období, tím přibývalo hodin a dnů strávených prací a to bez ohledu na počasí. V součtu se jednalo o více jak 2500 odpracovaných hodin. Zároveň s repasí vleku bylo také zrekonstruováno osvětlení svahu pro plánované večerní lyžování. Povedlo se a vlek získal oficiální povolení k provozu.  Sněhové podmínky umožnily spuštění vleku pro veřejnost v lednu a únoru roku 2017.

Je třeba dodat, že bez sponzorů a finanční pomoci města Valašské Klobouky, by to nešlo.

Dalším velkým úkolem byla rekonstrukce chaty tak, aby se stala vyhledávaným místem pro rekreaci. Od roku 2014 až doposud se na opravách a vylepšeních chaty a jejího okolí pracuje v podstatě nepřetržitě. Mezi největší akce patří výměna oken a parapetů, nátěr střechy, oprava komína a hromosvodů, postupná obnova interiéru – jen namátkou nové obložení kolem krbových kamen ve společenské místnosti, rekonstrukce šatny a její nové vybavení mobiliářem, výmalba a další. V okolí chaty byl zbudován nový chodník, znovu položena dlažba přímo u chaty, opraveno ohniště a posezení kolem něj a mnoho dalšího. Díky manželům Monice a Martinovi Sláčíkovým, kteří jsou správci chaty, se podařilo chatu zpropagovat a postupně se stává stále vyhledávanějším cílem turistů, školních pobytů i rodin s dětmi.

Klub lyžařů však nezahálí ani poli sportovním. Letos se konal již třetí ročník běžeckého závodu do vrchu Klobucký hrb, v roce 2017 se podařilo uspořádat dětské lyžařské závody pro nejmenší lyžaře u polikliniky a člen Klubu lyžařů Ivo Ekart stojí za takřka již tradičním zájezdem na Malino Brdo, který je spojený s lyžařskými závody a letos poprvé i karnevalem na lyžích.

Bohužel drtivá většina naplánovaných sportovně – společenských aktivit je vázána na přízeň počasí a dostatečnou sněhovou pokrývku. Té se však v posledních letech nedostává a tak nezbývá než doufat, že letošní zima bude přívětivá.

Více informací o činnosti Klubu lyžařů najdete na www.lyzarivk.cz.

Fotogalerie: http://lyzarivk.cz/fotogalerie-2/, http://lyzarivk.cz/pro-cleny-kl/.

 

Klub lyžařů Valašské Klobouky

You may also like...