PRO ČLENY

Výměna oken:

Tak je to tady. Využili jsme teplejších lednových dnů bez sněhové pokrývky a ve dnech 10. a 11.1. jsme po dohodě s firmou ABX okna přistoupili k plánované výměně oken. Ta proběhla za velkého přispění členů Klubu lyžařů, kteří se podíleli na přípravě chaty před výměnou, bourání oken, likvidaci a úklidu stavební sutě a starých oken.

Od pátku 12.1. probíhá stavební zapravení oken a následná výmalba celé chaty tak, aby ke konci ledna mohla chata přivítat první letošní návštěvníky. Vše opět v režii členů Klubu lyžařů.

Všem členům, kteří “přiložili ruku k dílu” při této akci tímto děkujeme.

VV KL V.K.

14.1.2018

Pár obrázků z výměny oken:

Program “Spolupráce”:

Tak jako v posledních 2 letech jsme se i na rok 2018 přihlásili do programu “Spolupráce”, který vypisuje pro spolky a neziskové organizace město Valašské Klobouky. Výkonný výbor předložil  projekt na 4 sportovně-společenské akce, které by jsme v roce 2018 chtěli uskutečnit. Jedná se už o tradiční akce, které náš klub pořádá – Dětský karneval, Dětské závody na lyžích, Veřejné lyžařské závody a atraktivní běžecký závod Klobucký hrb. Dále jsme předložili žádost i o podporu činnosti. V obou případech jsme byli úspěšní.

5.1.2018

Vandalismus na druhou:

Dne 26.12.2017 správce chaty zjistil odcizení venkovního stožárového LED světla, které slouží pro osvícení prostoru vstupu do chaty. Případ byl ihned nahlášen Policii ČR, protože hodnota odcizeného světla se pohybuje okolo 8 tis.Kč.

Vzhledem k obsazení chaty od 28.12.2017 byla provedena dne 27.12. instalace náhradního LED světla. Takže zase jenom starosti…

27.12.2017

 

Příjezdová cesta:

Město Valašské Klobouky našemu požadavku vyšlo vstříc a dnes dokončily VKS s.r.o. úpravu příjezdové cesty k vleku. Městu Valašské Klobouky a VKS s.r.o. děkujeme.

Pozn.: Tato cesta nebude sloužit pro návštěvníky areálu.

21.12.2017

Vandalismus:

Bylo zjištěno odcizení LED světla na horní stanici vleku. To tam bylo instalováno nové před 3 týdny. Pachatel navíc postupoval dost nešetrným způsobem a světlo odřezal včetně části přívodního kabelu tak, že musí být vyměněn nový kabel z elektrorozvaděče v celkové délce 8 m. Takže pro nás jen další starosti…

2.12.2017

 

Revize vleku:

Dne 15.11.2017 byla provedena pravidelná roční elektro revize vleku a  následně dne 28.11.2017 přijel revizní technik UTZ (určená technická zařízení) a provedl pravidelnou roční provozní zkoušku vleku – vše bez připomínek

30.11.2017

Výměna oken na chatě:

Po vyhodnocení nabídek byly objednány okna na chatu (v oboustranném dekoru “zlatý dub”) u firmy ABX OKNA s termínem zhotovení cca 6 týdnů, tzn. do konce roku. Vyrobené okna budou ponechány ve výrobním závodě a až počasí dovolí, tak budou nainstalovány.

15.11.2017

Úprava příjezdové cesty:

VV KL vstoupilo v jednání s VKS s.r.o. a městem Valašské Klobouky o možnosti provedení zpevnění začátku a konce příjezdové cesty k vleku (střední část byla zpevněna v r. 2016) pro účely zásobování lyžařského areálu, technické zajištění provozu vleku a v pro lepší přístup pro složky IZS. Věříme, že dojde k dohodě…

13.11.2017

 

Signalizace poruchy vleku:

VV KL pokračuje v dořešení signalizace poruchy vleku (umožní určit obsluze vleku místo poruchy) započaté v roce 2016. Bylo zjištěno, že je narušený původní sdělovací kabel. Odborník určil místo poruchy mezi 2. a 6. sloupem. Byl proto položen do výkopu nový kabel mezi 2. -4. sloupem a mezi 5.- 6. sloupem. Mezi 4.-5. sloupem jsme přistoupili k provizornímu natažení kabelu  vzduchem. Bylo provedeno přepojení kabeláže a  nyní je již signalizace plně funkční. Chtěli bychom tímto poděkovat Milanu Kostkovi za kompletní vyřešení této signalizace.

IMG_1619

IMG_1616

IMG_1697

11.11.2017

Chata trochu jinak:

Naše chata inspirovala i cukrářky…

chata dort

11.9.2017

Úprava ohniště:

1

 Nové obložení krbu:

 

4

 

 

Pár obrázků z výměny dlažby:

Výměna dlažby:  Ve dnech 27.6.-3.7. se nám podařilo provést celkovou rekonstrukci dlažby okolo chaty. Ta spočívala v odstranění staré dlažby, nivelaci terénu, založení obrubníků, přeložení betonových žlabů, položení odpadního potrubí na srážkovou vodou ze střechy chaty a kůlny, úpravě uzemnění hromosvodu, navezení podkladové drtě a položení nové dlažby. Jednalo se o více jak 50 m2  plochy. Zárověň se podařilo vyrovnat oboje železné schody a zabetonovat sloup venkovního osvětlení.

Ve společenské místnosti jsme provedli výměnu odpadávajícího a popraskaného obkladu za krbovými kamny za moderní obklad – imitaci kamene.

VV KL 6.7.2017

Valná hromada Klubu lyžařů: Dne 25.5.2017 proběhla na chatě “Lyžařská” valná hromada Klubu lyžařů Valašské Klobouky.

Děkujeme všem, kteří se této schůze zúčastnili.

VV KL 25.5.2017

 

Provozní zkouška vleku: Dne 5.12.2016 byla provedena pověřeným pracovníkem Drážního úřadu pravidelná roční provozní zkouška lyžařského vleku, jejímž výsledkem je protokol opravňující provoz lyžařského vleku na Pechancových lůkách v následujících dvanácti měsících. Zároveň bylo provedeno povinné školení obsluhy lyžařského vleku.

VV KL 10.12.2016

 

Obnova nátěru střechy na chatě “LYŽAŘSKÁ”:  I přes poměrně nepříznivé počasí v posledních týdnech se nám  v úterý a ve středu podařil  dokončit finální nástřik střechy chaty a hospodářské přístavby firmou Šerý Lačnov. Přípravné práce, které zahrnovaly demontáž anténních prvků, demontáž starého anténního systému, demontáž zemnících prvků, vybroušení starého nátěru, oprava rezavých míst základovou barvou, oprava obou komínů, začaly již v září. V říjnu bylo postaveno lešení a střechy byly umyty tlakovou myčkou. Poté nám počasí znemožnilo provést definitivní nátěr. Až minulý víkend se počasí zlepšilo natolik, že jsme mohli uvažovat o aplikaci finálního nátěru. Ten nám navíc zkomplikoval fakt, že na 22.11. byla naplánována odstávka el. energie na Jelenovské. Podařilo se nám ale zajistit náhradní zdroj energie. Na sobotní brigádě bylo demontováno a odvezeno lešení  a díky již vytvrzenému nátěru se nám podařilo osadit  střechu chaty novým zemnícím drátem a kotvícími prvky.

Přikládáme pár fotek z úterý a středy.

VV KL  27.11.2016

 

EET: Podle nejnovějších informací se i na náš spolek vztahuje “babišova” elektronická evidence tržeb (platby v hotovosti za ubytování na chatě a případné tržby při provozování bufetu). Proto v nejbližší době provedeme registraci do systému a vybereme nejvhodnější řešení.

10.11.2016

VV KL


Aktuální zpráva: V současné době probíhá zápis do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Brně na změnu názvu našeho klubu. Od nyní je náš oficiální název  Klub lyžařů Valašské Klobouky z.s.

4.11.2016

VV KL

 


Stanovy Klubu Lyžařů 2016 k přečtení zde :

stanovy-kl-2016

 


Informace o brigádách:

brigady-2016-2017