PRO ČLENY

VÝROBA TRIČEK

Vedení klubu lyžařů připravuje pro své členy výrobu triček. Bude se jednat o trika s krátkým rukávem ze 100% bavlny v barvě tmavě modré v pánském i dámském provedení. Potisk bude dvoubarevný na předním i zadním dílu. Klub bude částečně na zhotovení triček přispívat. Doplatek na 1 kus se bude odvíjet od celkově objednaného množství a bude se pohybovat předběžně okolo 150 Kč. Dámské trika lze objednat od vel. XS, pánské od vel. S. Lze objednat i sportovní trika ze 100% polyesteru, tam bude doplatek ale vyšší. Pokud máte o výrobu triček zájem, napište na e-mail: lyzari.vk@seznam.cz nebo volejte na 603520617 (A.Fiala). Stačí jen jméno, typ (pánské, dámské), velikost a počet kusů. Uzávěrka bude 30.11., poté již nebude možné trika objednat.

 

 

 

VALNÁ HROMADA

Ve čtvrtek 30.5.2019 v 16.00 hodin se bude na chatě Lyžařská konat  valná hromada Klubu lyžařů Valašské Klobouky.

Všichni členové jsou srdečně zváni.

 

VV KL  1.5.2019

 

VSTUPNÍ DVEŘE DO CHATY

V pátek 23.11. jsme instalací vstupních dveří ukončili letošní největší investici na chatě Lyžařská – tou byla komletní výměna výplní stavebních otvorů.

Děkujeme tímto firmě A+BX okna – p. Smolík.

 

UMĚLOHMOTNÉ KARTÁČE

Michal Oliva oslovil náš klub s nabídkou nevyužívaných asi 50 metrů čtverečních umělohmotných kartáčů. Rozhodli jsme se jeho nabídky využít a kartáče jsme převezli a uskladnili u spodní stanice vleku.  Budou využity pod lanem vleku v exponovaném místě mezi třetím a pátým sloupem, kde bývá nejmenší propad sněhu.

Děkujeme

 

 

 

VV KL V.K. 15.11.2018

ZHODNOTILI JSME SVOU ČINNOST

V posledním květnovém týdnu se sešli členové Klubu lyžařů Valašské Klobouky na své pravidelné výroční schůzi. Stojí zato připomenout si, co všechno v posledních letech lyžaři udělali.

Historie organizovaného lyžování ve Valašských Kloboukách se začala psát před devíti desítkami let. Lyžaři jsou jedním z nejstarších a nejdéle působících spolků na území města.

V padesátých letech minulého století vznikl lyžařský oddíl a fungoval pod hlavičkou TJ Spartak. Od roku 1991 mají valašskokloboučtí lyžaři vlastní Klub lyžařů. Lyžaři nejdříve postavili lyžařský vlek od Valašky až na Jelenovskou (ten byl již před několika lety demontován), postupně vybudovali i lyžařskou chatu a další vlek POMA na Pechancových lúkách. Tento vlek byl v provozu naposledy v zimě roku 2011.

Za dobu, co lyžaři v různých obměnách působí jako spolek, jím prošlo stovky členů a lidé se střídali i ve vedení spolku. K poslední významné změně dochází v prosinci roku 2013, kdy se předsedou stává Karel Lysák a výkonný výbor, po několika počátečních změnách, v současné době tvoří Karel Lysák, Ivo Ekart a Aleš Fiala. Nové vedení stálo před prvním velkým rozhodnutím – zachovat či nezachovat lyžařský vlek? Rozhodli se pro první možnost. Od konce letních prázdnin roku 2015 se konaly pravidelné sobotní brigády, kterých se zúčastňují nejen členové Klubu lyžařů, ale také ti, kteří sice členy nejsou, ale kterým není lhostejný další osud vleku a budoucnost lyžování. Brigády se neomezily jen na soboty, a čím víc se blížilo zimní období, tím přibývalo hodin a dnů strávených prací a to bez ohledu na počasí. V součtu se jednalo o více jak 2500 odpracovaných hodin. Zároveň s repasí vleku bylo také zrekonstruováno osvětlení svahu pro plánované večerní lyžování. Povedlo se a vlek získal oficiální povolení k provozu.  Sněhové podmínky umožnily spuštění vleku pro veřejnost v lednu a únoru roku 2017.

Je třeba dodat, že bez sponzorů a finanční pomoci města Valašské Klobouky, by to nešlo.

Dalším velkým úkolem byla rekonstrukce chaty tak, aby se stala vyhledávaným místem pro rekreaci. Od roku 2014 až doposud se na opravách a vylepšeních chaty a jejího okolí pracuje v podstatě nepřetržitě. Mezi největší akce patří výměna oken a parapetů, nátěr střechy, oprava komína a hromosvodů, postupná obnova interiéru – jen namátkou nové obložení kolem krbových kamen ve společenské místnosti, rekonstrukce šatny a její nové vybavení mobiliářem, výmalba a další. V okolí chaty byl zbudován nový chodník, znovu položena dlažba přímo u chaty, opraveno ohniště a posezení kolem něj a mnoho dalšího. Díky manželům Monice a Martinovi Sláčíkovým, kteří jsou správci chaty, se podařilo chatu zpropagovat a postupně se stává stále vyhledávanějším cílem turistů, školních pobytů i rodin s dětmi.

Klub lyžařů však nezahálí ani poli sportovním. Letos se konal již třetí ročník běžeckého závodu do vrchu Klobucký hrb, v roce 2017 se podařilo uspořádat dětské lyžařské závody pro nejmenší lyžaře u polikliniky a člen Klubu lyžařů Ivo Ekart stojí za takřka již tradičním zájezdem na Malino Brdo, který je spojený s lyžařskými závody a letos poprvé i karnevalem na lyžích.

Bohužel drtivá většina naplánovaných sportovně – společenských aktivit je vázána na přízeň počasí a dostatečnou sněhovou pokrývku. Té se však v posledních letech nedostává a tak nezbývá než doufat, že letošní zima bude přívětivá.

VV KL V.K. 3.6.2018

 

CHODNÍK K CHATĚ

Ve čtvrtek 31.5. se  podařilo zpevnit přírodní chodník od garáže hotelu Jelenovská k chatě Lyžařská kamennou drtí. Návštěvníci naší chaty se tak bezpečneji dostanou k chatě i v době nepříznivého počasí.

VV KL V.K. 1.6.2018

 

chata7

chata5

chata4

 

chata1

chata

 

VALNÁ HROMADA

Ve čtvrtek 24.5.2018 proběhla řádná valná hromada Klubu lyžařů Valašské Klobouky z.s..

Všem členům, kteří se této schůze zúčastnili, děkujeme.

VV KL V.K. 26.5.2018

DSC00153

 

DSC00144

DSC00155

DSC00152

OBNOVA ŠATNY

V sobotu 28.4.2018 proběhla rekonstrukce původní šatny na chatě Lyžařská, která byla dosud využívána jako místnost správce chaty. Ta byla přestěhována do nevyužité místnosti se šikmým stropem v 1.patře, kde byl v létě 2017 zateplen strop.  V šatně byla provedena oprava omítek, výmalba, nátěr soklu omyvatelnou barvou a nástřik krytu plynového topení. Byly instalovány nové věšáky a lavičky, které byly upraveny na míru a opatřeny nátěrem jak ocelové konstrukce, tak i dřevěné sedací desky. Dále se instalovaly okopové rohy, zrcadlo, nové světlo, lékárnička  a hasicí přístroj.

S touto změnou očekáváme zlepšení konfortu pro naše ubytované hosty.

 

IMG_2268 IMG_2265 IMG_2270

 

Začalo se také se zapravením oken ze strany venkovní fasády. Ta byla narušena při výměně oken v lednu letošního roku.

IMG_2263

 

VV KL V.K. 13.5.2018

 

 

POZVÁNKA

 

Výkonný výbor Klubu lyžařů svolává na čtvrtek 24.5.2018 v 16:00 hodin VALNOU HROMADU, která se uskuteční na chatě LYŽAŘSKÁ.

 

Program:

 1. Zahájení.
 2. Volba mandátové a návrhové komise.
 3. Schválení programu valné hromady.
 4. Zpráva o činnosti za rok 2017-2018.
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2017.
 6. Návrh na usnesení.
 7. Přestávka, občerstvení.
 8. Diskuze.
 9. Schválení usnesení.
 10. Závěr.

 

Poznámky:

 • Členové klubu, kteří mají zájem se zúčastnit valné hromady a přitom nemají možnost se dopravit na chatu Lyžařská. Volejte na tel. číslo: 604 914 539 a dopravu Vám zajistí VV.
 • Členové klubu, kteří se nemohou zúčastnit valné hromady, můžou zplnomocnit jiného člena KL k jejich zastupování na valné hromadě. Potřeba je sepsat plnou moc. Její vzor je na druhé straně pozvánky.
 • Upozornění pro všechny členy na povinnost zaplatit členské příspěvky na rok 2017 nejpozději před zahájením této valné hromady.

muži a ženy 200,- Kč, důchodci 100,- Kč, děti a mládež do 18 let 50 Kč.

 • Upozornění pro členy v nedůchodovém věku, kteří nemají odpracované brigádnické hodiny za rok 2017. Mají povinnost si tyto hodiny doplatit nejpozději před zahájením této valné hromady. Za každou neodpracovanou hodinu 100,- Kč. Pro informace o počtu odpracovaných hodin volejte na tel. číslo: 604 914 539

Počet hodin:  muži 20 hodin,   ženy 15 hodin,   děti a mládež 10 hodin

 • Veškeré Vaše finanční závazky prosím uhraďte převodem na účet Klubu lyžařů číslo: 115-3825690257/0100, pouze pokud tuto možnost nemáte, tak v hotovosti nejpozději před zahájením valné hromady pokladníkovi.

 

Valašské Klobouky 23.4.2018

 

Valná hromada Klubu lyžařů:

Výkonný výbor KL všem členům KL sděluje, že Valná hromada Klubu lyžařů Valašské Klobouky z.s. se bude konat ve čtvrtek 24. května v 16.00 hodin na chatě Lyžařská.

Těšíme se na Vaši účast.

VV KL V.K. 20.4.2018

Zasněžování:

Dne 11.2.2018 vedení  Klubu lyžařů na veřejném jednání zastupitelstva města Valašské Klobouky prezentovalo záměr vybudování technického zasněžování lyžařského areálu na Pechancových lůkách. Zastupitelstvo tento záměr vzalo na vědomí. Vedení KL proto bude i nadále na tomto záměru pracovat.

VV KL V.K. 14.2.2018

Výměna oken:

Tak je to tady. Využili jsme teplejších lednových dnů bez sněhové pokrývky a ve dnech 10. a 11.1. jsme po dohodě s firmou ABX okna přistoupili k plánované výměně oken. Ta proběhla za velkého přispění členů Klubu lyžařů, kteří se podíleli na přípravě chaty před výměnou, bourání oken, likvidaci a úklidu stavební sutě a starých oken.

Od pátku 12.1. probíhá stavební zapravení oken a následná výmalba celé chaty tak, aby ke konci ledna mohla chata přivítat první letošní návštěvníky. Vše opět v režii členů Klubu lyžařů.

Všem členům, kteří „přiložili ruku k dílu“ při této akci tímto děkujeme.

VV KL V.K.

14.1.2018

Pár obrázků z výměny oken:

Program „Spolupráce“:

Tak jako v posledních 2 letech jsme se i na rok 2018 přihlásili do programu „Spolupráce“, který vypisuje pro spolky a neziskové organizace město Valašské Klobouky. Výkonný výbor předložil  projekt na 4 sportovně-společenské akce, které by jsme v roce 2018 chtěli uskutečnit. Jedná se už o tradiční akce, které náš klub pořádá – Dětský karneval, Dětské závody na lyžích, Veřejné lyžařské závody a atraktivní běžecký závod Klobucký hrb. Dále jsme předložili žádost i o podporu činnosti. V obou případech jsme byli úspěšní.

5.1.2018

Vandalismus na druhou:

Dne 26.12.2017 správce chaty zjistil odcizení venkovního stožárového LED světla, které slouží pro osvícení prostoru vstupu do chaty. Případ byl ihned nahlášen Policii ČR, protože hodnota odcizeného světla se pohybuje okolo 8 tis.Kč.

Vzhledem k obsazení chaty od 28.12.2017 byla provedena dne 27.12. instalace náhradního LED světla. Takže zase jenom starosti…

27.12.2017

 

Příjezdová cesta:

Město Valašské Klobouky našemu požadavku vyšlo vstříc a dnes dokončily VKS s.r.o. úpravu příjezdové cesty k vleku. Městu Valašské Klobouky a VKS s.r.o. děkujeme.

Pozn.: Tato cesta nebude sloužit pro návštěvníky areálu.

21.12.2017

Vandalismus:

Bylo zjištěno odcizení LED světla na horní stanici vleku. To tam bylo instalováno nové před 3 týdny. Pachatel navíc postupoval dost nešetrným způsobem a světlo odřezal včetně části přívodního kabelu tak, že musí být vyměněn nový kabel z elektrorozvaděče v celkové délce 8 m. Takže pro nás jen další starosti…

2.12.2017

 

Revize vleku:

Dne 15.11.2017 byla provedena pravidelná roční elektro revize vleku a  následně dne 28.11.2017 přijel revizní technik UTZ (určená technická zařízení) a provedl pravidelnou roční provozní zkoušku vleku – vše bez připomínek

30.11.2017

Výměna oken na chatě:

Po vyhodnocení nabídek byly objednány okna na chatu (v oboustranném dekoru „zlatý dub“) u firmy ABX OKNA s termínem zhotovení cca 6 týdnů, tzn. do konce roku. Vyrobené okna budou ponechány ve výrobním závodě a až počasí dovolí, tak budou nainstalovány.

15.11.2017

Úprava příjezdové cesty:

VV KL vstoupilo v jednání s VKS s.r.o. a městem Valašské Klobouky o možnosti provedení zpevnění začátku a konce příjezdové cesty k vleku (střední část byla zpevněna v r. 2016) pro účely zásobování lyžařského areálu, technické zajištění provozu vleku a v pro lepší přístup pro složky IZS. Věříme, že dojde k dohodě…

13.11.2017

 

Signalizace poruchy vleku:

VV KL pokračuje v dořešení signalizace poruchy vleku (umožní určit obsluze vleku místo poruchy) započaté v roce 2016. Bylo zjištěno, že je narušený původní sdělovací kabel. Odborník určil místo poruchy mezi 2. a 6. sloupem. Byl proto položen do výkopu nový kabel mezi 2. -4. sloupem a mezi 5.- 6. sloupem. Mezi 4.-5. sloupem jsme přistoupili k provizornímu natažení kabelu  vzduchem. Bylo provedeno přepojení kabeláže a  nyní je již signalizace plně funkční. Chtěli bychom tímto poděkovat Milanu Kostkovi za kompletní vyřešení této signalizace.

IMG_1619

IMG_1616

IMG_1697

11.11.2017

Chata trochu jinak:

Naše chata inspirovala i cukrářky…

chata dort

11.9.2017

Úprava ohniště:

1

 

 

 Nové obložení krbu:

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár obrázků z výměny dlažby:

Výměna dlažby:  Ve dnech 27.6.-3.7. se nám podařilo provést celkovou rekonstrukci dlažby okolo chaty. Ta spočívala v odstranění staré dlažby, nivelaci terénu, založení obrubníků, přeložení betonových žlabů, položení odpadního potrubí na srážkovou vodou ze střechy chaty a kůlny, úpravě uzemnění hromosvodu, navezení podkladové drtě a položení nové dlažby. Jednalo se o více jak 50 m2  plochy. Zárověň se podařilo vyrovnat oboje železné schody a zabetonovat sloup venkovního osvětlení.

Ve společenské místnosti jsme provedli výměnu odpadávajícího a popraskaného obkladu za krbovými kamny za moderní obklad – imitaci kamene.

VV KL 6.7.2017

Valná hromada Klubu lyžařů: Dne 25.5.2017 proběhla na chatě „Lyžařská“ valná hromada Klubu lyžařů Valašské Klobouky.

Děkujeme všem, kteří se této schůze zúčastnili.

 

VV KL 25.5.2017

 

Provozní zkouška vleku: Dne 5.12.2016 byla provedena pověřeným pracovníkem Drážního úřadu pravidelná roční provozní zkouška lyžařského vleku, jejímž výsledkem je protokol opravňující provoz lyžařského vleku na Pechancových lůkách v následujících dvanácti měsících. Zároveň bylo provedeno povinné školení obsluhy lyžařského vleku.

VV KL 10.12.2016

 

 

Obnova nátěru střechy na chatě „LYŽAŘSKÁ“:  I přes poměrně nepříznivé počasí v posledních týdnech se nám  v úterý a ve středu podařil  dokončit finální nástřik střechy chaty a hospodářské přístavby firmou Šerý Lačnov. Přípravné práce, které zahrnovaly demontáž anténních prvků, demontáž starého anténního systému, demontáž zemnících prvků, vybroušení starého nátěru, oprava rezavých míst základovou barvou, oprava obou komínů, začaly již v září. V říjnu bylo postaveno lešení a střechy byly umyty tlakovou myčkou. Poté nám počasí znemožnilo provést definitivní nátěr. Až minulý víkend se počasí zlepšilo natolik, že jsme mohli uvažovat o aplikaci finálního nátěru. Ten nám navíc zkomplikoval fakt, že na 22.11. byla naplánována odstávka el. energie na Jelenovské. Podařilo se nám ale zajistit náhradní zdroj energie. Na sobotní brigádě bylo demontováno a odvezeno lešení  a díky již vytvrzenému nátěru se nám podařilo osadit  střechu chaty novým zemnícím drátem a kotvícími prvky.

Přikládáme pár fotek z úterý a středy.

VV KL  27.11.2016

 

 

EET: Podle nejnovějších informací se i na náš spolek vztahuje „babišova“ elektronická evidence tržeb (platby v hotovosti za ubytování na chatě a případné tržby při provozování bufetu). Proto v nejbližší době provedeme registraci do systému a vybereme nejvhodnější řešení.

10.11.2016

VV KL


Aktuální zpráva: V současné době probíhá zápis do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Brně na změnu názvu našeho klubu. Od nyní je náš oficiální název  Klub lyžařů Valašské Klobouky z.s.

4.11.2016

VV KL

 


 

Stanovy Klubu Lyžařů 2016 k přečtení zde :

stanovy-kl-2016

 


Informace o brigádách:

brigady-2016-2017