REVIZE VLEKU

Dne 18.1.0. byla na lyžařském vleku na Pechancových lůkách provedena revizním technikem s povolením drážního úřadu velká prohlídka a zkouška UTZ (určeného technického zařízení). Tato prohlídka se dělá v intervalu pěti let. Před touto prohlídkou musela být vyměněna napínací a kotevní lana spodní vratné stanice, musely být nainstalovány vlečné závěsy a také byla provedena pravidelná revize elektrického zařízení vleku. Současně s touto prohlídkou byla proběhla pravidelná roční provozní revize UTZ. Při obou těchto revizích nebyly zjištěny žádné nedostatky a lyžařský vlek je   z p ů s o b i l ý   p r o v o z u. Zároveň bylo provedeno také periodické školení obsluhy lyžařského vleku.

You may also like...